• MainPic 01 02
 • MainPic 02 02
 • MainPic 04 02
 • port1

 • works on water

 • works on water2

נמל אשדוד החדש 

התחלת הפרויקט: 6/2015
סיום הפרויקט: 3/2016

מערכת נמלים מודרנית בישראל, חיונית לצמיחת המשק ולסחר הישראלי - פיתוחה הוא יעד אסטרטגי לכלכלת ישראל, השואפת להגדיל את השתתפותה בסחר העולמי והאזורי, ואשר יכולה גם להפוך מתחנת סחר סופית לצומת סחר , תובלה ימית ולוגיסטיקה מרכזי באזורנו.

ב-30 אוקטובר 2014 הוכרזה חברה משותפת לחברות אשטרום ושפיר הנדסה כזוכה במכרז הבינלאומי להקמת נמל המפרץ, היקף העבודות נשוא מכרז זה כ- 3.98 מיליארד ש"ח והחוזה עמה נחתם בינואר 2015 . כאמור העבודות החלו בשני המיזמים.

ישראבטון עבדה בשיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות שביצעו את העבודה, פיתחה וסיפקה עבורם , בטון עמיד בתנאים של הסביבה הימית (caissons) בטון שנוצק בצורה מיוחדת ומוגדרת מראש כדי שאלה יורדו למים, יונחו וישמשו לבסיס המזח העתידי.

חברות באשטרום תעשיות

 • 20151811102395.png
 • 20151811103597.png
 • 20151811105197.png
 • 20151811112073.png
 • 20163611141499.png
 • 20163611411692.png
 • 2016361221123.png
 • 20163614129100.png
 • logo-paint.png

Developed in conjunction with Joomla extensions.