• MainPic 01 02
 • MainPic 02 02
 • MainPic 04 02
 • train1

הרכבת הקלה, ירושלים 
תחילת הפרויקט: מאי 2005 // סיום: יולי 2011

הרכבת הקלה בירושלים היא מערך תחבורה ציבורית להסעת המונים בירושלים באמצעות רכבת קלה. הרכבת הקלה היא חלק מתוכנית תחבורתית כוללת בעיר, שמלבד הרכבת הקלה כוללת גם תכנון לבניית נתיבי תחבורה ציבורית וסלילת כבישי טבעת חיצוניים סביב העיר.
מיזם זה הוא מיזם הרכבת הקלה הראשון בישראל. היקף הנוסעים הממוצע ברכבת עומד על 140 אלף נוסעים ביום.‏
עבודות התשתית החלו בפועל בשנת 2000 ותוכננו להסתיים עד 2006, אך התארכו עד לקיץ 2011, אז החל הקו הראשון (הקו האדום) של הרכבת לשרת את ציבור הנוסעים.
לצורך הדרישות המיוחדות של הפרויקט ישראבטון הקימה מפעל "בחש" נוסף שסיפק בטונים תחת בקרת ערבול אחידה לפרויקט יום ולילה, בימי הקיץ נעשה שימוש במי קרח יעודים לשמירה על טמפרטורה נמוכה של הבטון.
בפרויקט יוצרו משטחים מיוחדים של המסילה בעזרת מכונה חדשה ומיוחדת, המכונה יצרה, התקינה וקיבעה אלמנטים תוך כדי תנועה ובדיוק רב.

חברות באשטרום תעשיות

 • 20151811102395.png
 • 20151811103597.png
 • 20151811105197.png
 • 20151811112073.png
 • 20163611141499.png
 • 20163611411692.png
 • 2016361221123.png
 • 20163614129100.png
 • logo-paint.png

Developed in conjunction with Joomla extensions.