תקן ישראלי 118 - 
תקן זה חל על בטון מובא, על בטון המיוצר במפעלים לייצור רכיבים טרומיים, ועל כל בטון אחר שמשקלו רגיל המיועד לייצור רכיבים ומבנים.

בהתאם לתקן הישראלי ת"י 466 על חלקיו: התקן קובע דרישות לגבי; מרכיבי הבטון; ערכים גבוליים להרכב הבטון; תכונות הבטון הטרי והבטון הקשוי, והשיטות לבדיקתן, הדרישות לבטון, הספקת הבטון הטרי, תהליך בקרת הייצור, התאמה לתקן, התאמה למפרט הדרישות.


בנוסף כל חומרי הגלם המסופקים למפעלים לייצור התערובות השונות עומדים תחת תקני בקרת האיכות המחמירים והנדרשים ע"י מכון התקנים הישראלי לאספקת חומרי גלם כגון:

  • תקן ישראלי מספר 896 חלק 1

  • מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטון

  • תקן ישראלי מספר 1 ו- 2 על כל חלקם

  • צמנט רגיל / שיטות לבדיקת צמנט

  • תקן ישראלי מספר 3

  • אגרגטים ומינרלים ממקורות טבעיים