לחברה מספר רב של בקרי בטון הפועלים בכל יום במפעלי החברה השונים, בכל מפעל ובכל רגע קיים לפחות בקר בטון מוסמך אחד שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי ואחראי לבקר את ייצור הבטון ואיכותו ע"פ הדרישות שהוצבו ליציקה.

לכל מפעל קיים תו ייצור בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי מספר 118, בנוסף כל מפעלי החברת פועלים ע"פ ארגון התקינה הבין לאומי ISO 9002.

תווי התקן :
תקן ישראלי 118
תקן זה חל על בטון מובא, על בטון המיוצר במפעלים לייצור רכיבים טרומיים, ועל כל בטון אחר שמשקלו רגיל המיועד לייצור רכיבים ומבנים. בהתאם לתקן הישראלי ת"י 466 על חלקיו :התקן קובע דרישות לגבי ;מרכיבי הבטון - ;ערכים גבוליים להרכב הבטון - ;תכונות הבטון הטרי והבטון הקשוי, והשיטות לבדיקתן, הדרישות לבטון, הספקת הבטון הטרי, תהליך בקרת הייצור, התאמה לתקן, התאמה למפרט הדרישות
• הציטוטים נלקחו מההגדרות של התקנים באתר מכון התקנים ונערכו מעט על ידי.
• ישנם מספר תקנים שחלים על ספקי חומרי הגלם ולא על ישראבטון ולכן יש להתייעץ עם ירון בעניין פרסומם כדוגמת:

בנוסף כל חומרי הגלם המסופקים למפעלים לייצור התערובות השונות עומדים תחת תקני בקרת האיכות המחמירים והנדרשים ע"י מכון התקנים הישראלי לאספקת חומרי גלם כגון:

תקן ישראלי מספר 896 חלק 1
מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטון

תקן ישראלי מספר 1 ו- 2 על כל חלקם
צמנט רגיל / שיטות לבדיקת צמנט

תקן ישראלי מספר 3
אגרגטים ומינרלים ממקורות טבעיים