ביצוע בקרת איכות של המעבדה המרכזית מתבצע על ידי הגדרת בקר קבוע בכל מפעל שעוסק במלאכת הבקרה, ביצוע בדיקות שגרתיות והעברת הנתונים למעבדה המרכזית.
מפעלי החברה מוסמכים לייצור בטון על ידי מכון התקנים ותקן ישראלי 118 לייצור בטון מובא.